FAQ

Ik wil één of meerdere van de merken van Dux in mijn salon, wat moet ik doen?


Je kan ons een aanvraag versturen via deze website of je kan ons bellen (051 33 10 20) of mailen (info@dux.be). De verantwoordelijke voor het betreffende merk in uw regio zal jou snel contacteren en een afspraak maken. We starten dan zo snel mogelijk de selectieprocedure op en bij een positieve uitkomst kan je starten en krijg je van ons de fantastische Dux Support!
Hoe werkt de selectieprocedure juist?


De selectieprocedure wordt in samenspraak met de merken opgesteld en gaat enkele criteria na. Het is namelijk voor het de saloneigenaar, maar ook voor Dux en voor het merk van het grootste belang dat het merk past in het salon, op deze manier gaan we voor een langdurige relatie en partnership. De regioverantwoordelijke zal je de volgende stappen in de selectieprocedure duidelijk uitleggen, en staat uiteraard ook ter beschikking voor alle vragen.
Welke ondersteuning kan ik als kapper van Dux verwachten?


Een zeer brede ondersteuning, wij willen een partner zijn voor onze klanten en geen typische leverancier. Klanten kunnen bij ons met alle vragen terecht, en we helpen ze ook graag. Niet enkel vragen die met onze merken te maken hebben maar ook algemene vragen over de dagdagelijkse zaken in het kapsalon.
Ook kunnen onze klanten een zeer uitgebreide eduxatie bijstand verwachten. We staan iedere "Dux kapper" bij met raad en daad en zeer regelmatige opleidingen, evenementen en nieuwe productlanceringen.
Een Dux kapper is een premium kapper en verdient ook een premium service.
Hoe kan ik op de hoogte blijven van alle nieuwigheden bij Dux?


Dux heeft een zeer breed aanbod voor haar klanten te informeren. Whatsapp, Facebook, Instagram en mailings zijn slechts enkele van de middelen waar Dux de laatste jaren in geinvesteerd heeft. Vraag jouw regioverantwoordelijke gerust naar de mogelijkheden.

J’aimerais disposer d’une ou de plusieurs marques de Dux dans mon salon. Que dois-je faire?


Vous pouvez nous envoyer une demande via ce site internet, nous téléphoner (051 33 10 20) ou nous envoyer un e-mail (info@dux.be). Le responsable de la marque concernée dans votre région vous contactera sous peu afin de fixer un rendez-vous.

Ensuite, nous lancerons la procédure de sélection dans les meilleurs délais et, si le résultat est positif, vous pourrez démarrer avec nos produits et bénéficierez de notre part d’un fantastique soutien Dux!
Comment se déroule exactement la procédure de sélection?


La procédure de sélection est établie en accord avec les marques et est basée sur différents critères.

En effet, non seulement pour le propriétaire du salon, mais également pour Dux et pour la marque, il est essentiel que celle-ci s’intègre dans le salon car nous pourrons ainsi garantir une relation et un partenariat durables.

Le responsable régional vous expliquera clairement les étapes suivantes de la procédure de sélection et se tient bien entendu également à disposition pour toutes questions.
Sur quel soutien puis-je compter en tant que coiffeur de Dux?


Un très large soutien. Nous souhaitons être un partenaire pour nos clients et non un fournisseur typique. Les clients peuvent s’adresser à nous pour toutes leurs questions et nous serons ravis de les aider. Ils peuvent non seulement nous poser des questions relatives à nos marques, mais également des questions générales concernant des aspects de tous les jours dans le salon de coiffure.

Nos clients peuvent également compter sur une assistance eduxation très étendue. Nous assistons et conseillons chaque « coiffeur Dux » et organisons très régulièrement des formations, des événements et de nouveaux lancements de produits.

Un coiffeur Dux est un coiffeur haut de gamme et mérite un service qui l’est tout autant.
Comment puis-je rester informé(e) de toutes les nouveautés chez Dux?


Dux dispose de très nombreux canaux pour informer ses clients.

Whatsapp, Facebook, Instagram et les mailings ne sont que quelques-uns des moyens dans lesquels Dux a investi ces dernières années.

N’hésitez pas à vous informer auprès de votre responsable régional des possibilités.